Podział majątku - porady prawne

W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd - przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków - ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego - orzekł Sąd Najwyższy. Jednocześnie jednak Sąd Najwyższy niezwykle mocno zaakcentował bardzo ważną kwestię, a mianowicie, konieczność każdorazowego analizowania konkretnego przypadku. Mając powyższe na względzie, można postawić tezę, że przełamana zostanie w orzecznictwie sądów niższych instancji tendencja do automatycznego przydzielania nieruchomości na własność jednego z małżonków z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego ciążącego na takiej nieruchomości.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami na naszym blogu: